Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag th

HTML tag th

HTML tag th se používá u tabulek k vytvoření jednotlivé buňky v záhlaví tabulky. Nutností je ovšem nejprve vytvořit řádek pomocí atributu tr a až poté lze tvořit buňky.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag th:

Atribut Popis Hodnoty
abbr Objasňuje zkratku obsaženou v buňce text
align Zarovnání obsahu buňky left
right
center
justify
char
axis Specifikuje kategorii buňky jméno kategorie
bgcolor Definuje pozadí buňky barva
colspan Definuje kolik sloupců má buňka přesahovat číslo
height Definuje výšku buňky px
%
rowspan Definuje kolik řádků má buňka přesahovat číslo
scope Definuje, které buňky budou použity jako hlavička col
colgroup
row
rowgroup
valign Vertikální zarovnání obsahu buňky top
middle
bottom
baseline
width Definuje šířku tabulky px
%
title Popisek, který se zobrazí po najetí myší libovolný text
id Identifikace pomocí CSS id název id
class Identifikace pomocí CSS třídy název třídy
style Inline CSS styl CSS vlastnosti

Ukázka

<style type="text/css">
th {color:green}
</style>

<table border="1" cellspacing="0">
<tr>
<th>Měsíc</th>
<th>Návštěvníků</th>

</tr>
<tr>
<td>červen</td>
<td>3100</td>
</tr>
<tr>
<td>červenec</td>
<td>4200</td>
</tr>
<tr>
<td>srpen</td>
<td>5400</td>
</tr>
<tr>
<td>celkem</td>
<td>12700</td>
</tr>
</table>

Výsledek:

Měsíc Návštěvníků
červen 3100
červenec 4200
srpen 5400
celkem 12700

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut