Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag table

HTML tag table

HTML tag table se používá pro vytvoření tabulky. Samotný tag table pouze oznamuje prohlížeči, že má očekávat tabulku. Data se do tabulky zapisují pomocí dalších tagů. Pro vytvoření i té nejjednoduší tabulky budete nuceni použít minimálně 2 další tagy, a to tr pro vytvoření řádku a td pro jednotlivé buňky.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag table:

Atribut Popis Hodnoty
align Definuje zarovnání tabulky vzhledem k okolnímu textu left
center
right
bgcolor Definuje barvu pozadí tabulky barva
border Definuje velikost rámečku px
cellpadding Určuje odsazení obsahu tabulky v buňce px
cellspacing Určuje odsazení mezi jednotlivými buňkami px
frame Definuje zbůsob zobrazení venkovního rámečku void
above
below
hsides
lhs
rhs
vsides
box
border
rules Určuje, které vnější rámečky budou zobrazeny none
groups
rows
cols
all
summary Shrnutí obsahu tabulky libovolný text
width Definuje šířku tabulky px
%
title Popisek, který se zobrazí po najetí myší libovolný text
id Identifikace pomocí CSS id název id
class Identifikace pomocí CSS třídy název třídy
style Inline CSS styl CSS vlastnosti

Ukázka

<table border="1">
<tr>
<td>buňka 1</td>
<td>buňka 2</td>
</tr>
</table>

Výsledek:

buňka 1 buňka 2

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut