Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag select

HTML tag select

HTML tag select se používá k vytvoření rolovací nabídky. Jednotlivé položky této nabídky se tvoří pomocí tagu option.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag select:

Atribut Popis Hodnoty
name Unikátní jméno rolovacího menu jméno
disabled Zakáže rolovací menu disabled
size Definuje počet zobrazených možností v nabídce číslo
multiple Umožňuje zvolit více možností najednou multiple
title Popisek, který se zobrazí po najetí myší libovolný text
id Identifikace pomocí CSS id název id
class Identifikace pomocí CSS třídy název třídy
style Inline CSS styl CSS vlastnosti

Ukázka

<select>
<option value="volba1">možnost 1</option>
<option value="volba2">možnost 2</option>
<option selected="selected" value="volba3">možnost 3</option>
<option value="volba4">možnost 4</option>
</select>

Výsledek:

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut