Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag pre

HTML tag pre

HTML tag pre se používá pro zobrazování předformátovaného textu. Tento text je zobrazen tak, jak je zapsán. Příkladem jsou mezery - u normálního písma můžete napsat klidně 10 mezer vedle sebe, ale ve výsledku se zobrazí pouze jedna mezera, ovšem při použití tagu pre se zobrazí včech 10 mezer. podobné je to se zalomováním řádků. Text bývá zobrazen neproporciálním písmem.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag pre:

Atribut Popis Hodnoty
width Určuje maximální počet znaků na jeden řádek číslo
title Popisek, který se zobrazí po najetí myší libovolný text
id Identifikace pomocí CSS id název id
class Identifikace pomocí CSS třídy název třídy
style Inline CSS styl CSS vlastnosti

Ukázka

Toto je
     normální text,
          slova budou zobrazena
               klasicky za sebou.

<pre>Tento text
     je předformátovaný,
          bude tedy zobrazen
               tak jak je napsán.</pre>

Výsledek:

Toto je normální text, slova budou zobrazena klasicky za sebou.
Tento text
   je předformátovaný,
     bude tedy zobrazen
        tak jak je napsán.

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut