Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag param

HTML tag param

HTML tag param definuje parametry nebo proměnné vloženého objektu (object nebo applet).

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag param:

Atribut Popis Hodnoty
name Definuje jméno parametru jméno
type Definuje MIME typ parametru MIME typ
value Hodnota parametru hodnota
valuetype Definuje typ hodnoty parametru data
ref
object
id Identifikace pomocí CSS id název id

Ukázka

<applet code="clock.class" width="162" height="28">
<param name="Image" value="clock.gif">
<param name="NumDigits" value="14">
<param name="bgColor" value="white">
<param name="MilitaryTime" value="false">

</applet>

Výsledek (klikněte na čas):

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut