Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag optgroup

HTML tag optgroup

HTML tag optgroup se používá u rolovací nabídky select k vytvoření skupiny voleb. Zlepšuje se tak přehlednost především dlouhých rolovacích nabídek.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag optgroup:

Atribut Popis Hodnoty
label Název skupiny voleb text
disabled Zakáže skupinu voleb disabled
title Popisek, který se zobrazí po najetí myší libovolný text
id Identifikace pomocí CSS id název id
class Identifikace pomocí CSS třídy název třídy
style Inline CSS styl CSS vlastnosti

Ukázka

<select>
<optgroup label="Skupina 1">
<option value="volba1">možnost 1</option>
<option value="volba2">možnost 2</option>
</optgroup>
<optgroup label="Skupina 2">
<option value="volba3">možnost 1</option>
<option value="volba4">možnost 2</option>
</optgroup>
</select>

Výsledek:

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut