Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag meta

HTML tag meta

HTML tag meta se používá pro vytvoření matadat html dokumentu. Metadata jsou informace, které se umisťují do hlavičky (head) dokumentu. Pomocí metadat se například definuje znaková sada dokumentu, zapisují klíčová slova, autor, o čem stránka pojednává a další.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag meta:

Atribut Popis Hodnoty
content Do tohoto atributu se zapisují hodnoty metadat text
http-equiv Ekvivalent http hlavičky content-type
content-style-type
expires
refresh
set-cookie
name Typ informace (může být i vlastní) author
description
keywords
generator
revised
..a další
scheme Určuje, které schéma bude použito text

Ukázka

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>HTML tag meta</title>
<meta http-equiv="Content-Language" content="cs">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
<meta name="author" content="Petr Janulík">
<meta name="ROBOTS" content="index, follow">
<meta name="description" content="Informace o HTML tagu meta.">
<meta name="keywords" content="HTML tag meta, HTML meta, meta HTML tag, meta">

<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="css.css">
</head>
<body>
</body>
</html>

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut