Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag map

HTML tag map

HTML tag map se používá společně s tagy area a img k vytvoření obrázkové mapy.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag map:

Atribut Popis Hodnoty
alt Alternativní popisek, který bude zobrazen, pokud nelze zobrazit obrázek text
target Určuje v jakém okně nebo rámu se má odkaz otevřít _blank
_self
_top
_parent
href Definuje URL odkazu URL
title Popisek, který se zobrazí po najetí myší libovolný text
id Identifikace pomocí CSS id název id
class Identifikace pomocí CSS třídy název třídy
style Inline CSS styl CSS vlastnosti

Ukázka

<map name="mapa">
<area href="http://www.klikzone.cz" title="www.klikzone.cz" target="_blank" shape="polygon" coords="192, 80, 184, 107, 188, 130, 210, 185, 227, 208, 281, 222, 327, 197, 347, 151, 351, 103, 337, 73, 320, 59, 361, 34, 324, 34, 293, 49, 263, 48, 256, 51, 240, 38, 211, 31, 208, 37, 212, 47, 235, 54, 211, 58, 193, 76">

<area href="http://www.google.com" title="www.google.com" target="_blank" shape="polygon" coords="63, 101, 44, 95, 26, 110, 16, 127, 17, 162, 31, 187, 72, 223, 96, 219, 106, 214, 125, 215, 136, 214, 120, 179, 99, 141, 73, 96">
</map>

<img style="border:2px solid black;" src="jablko.gif" width="400" height="251" usemap="#mapa">

Výsledek:

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut