Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag link

HTML tag link

HTML tag link definuje vztah mezi dvěma dokumenty. Příkladem je připojení externího kaskádového stylu, kde pomocí atributu rel="slylesheet" definujeme, že se jedná o soubor css.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag link:

Atribut Popis Hodnoty
charset Definuje kódování odkazovaného dokumentu char_kódování
href Specifikuje URL adresu odkazovaného dokumentu URL
hreflang Specifikuje jazyk textu odkazovaného dokumentu kód_jazyka
media Definuje na jakém zařízení bude odkazovaný dokument zobrazen screen
tty
tv
projection
handheld
print
braille
aural
all
rel Určuje vztah mezi aktuálním dokumentem a odkazovaným dokumentem alternate
appendix
bookmark
chapter
contents
copyright
glossary
help
home
index
next
prev
section
start
stylesheet
subsection
target Definuje kde bude odkazovaný dokument zobrazen _blank
_self
_top
_parent
název_rámu
type Specifikuje MIME typ odkazovaného dokumentu MIME_typ

Ukázka

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="tisk.css">

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut