Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag label

HTML tag label

HTML tag label se používá u zaškrtávacích formulářových polí (radio, checkbox), kde k tomuto poli přiřadí popisek. Po kliknutí na tento popisek se přiřazené pole aktivuje.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag label:

Atribut Popis Hodnoty
for Identifikuje prvek formuláře název id
style Inline CSS styl CSS vlastnosti
title Popisek, který se zobrazí po najetí myší libovolný text
id Identifikace pomocí CSS id název id
class Identifikace pomocí CSS třídy název třídy

Ukázka

<form>
<input type="checkbox" id="fotbal">
<label for="fotbal">fotbal</label>
<br>
<input type="checkbox" id="judo">
<label for="judo">judo</label>
<br>
<input type="checkbox" id="nic">
<label for="nic">žádný</label>
</form>

Výsledek:

Zadejte Vaše oblíbené sporty:Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut