Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag kbd

HTML tag kbd

HTML tag kbd se používá pro zobrazení textu, který má být zadán uživatelem. Tím rozumíme text, který chceme, aby uživatel zadal například do textového pole.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag kbd:

Atribut Popis Hodnoty
title Popisek, který se zobrazí po najetí myší libovolný text
id Identifikace pomocí CSS id název id
class Identifikace pomocí CSS třídy název třídy
style Inline CSS styl CSS vlastnosti

Ukázka

Do tohoto pole zadejte: <kbd>Klikzone.cz</kbd>.<br>
<input type="text">

Výsledek:

Do tohoto pole zadejte: Klikzone.cz.

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut