Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag iframe

HTML tag iframe

HTML tag iframe umožňuje vložit do HTML dokumentu tzv. plovoucí rámec. V tomto rámci lze zobrazit nějakou jinou stránku.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag iframe:

Atribut Popis Hodnoty
src Definuje URL stránky, která se má zobrazit v rámci URL
scrolling Určuje zda má nebo nemá rámec scrollovat auto
yes
no
name Unikátní jméno rámce text
align Zarovnání rámu left
right
top
middle
bottom
frameborder Určuje zda rámec má nebo nemá mít rámeček 1 (ano)
0 (ne)
marginwidth Definuje velikost levého a pravého okraje rámce px
marginheight Definuje velikost horního a spodního okraje rámce px
height Definuje výšku rámce px
%
width Definuje šířku rámce px
%
style Inline CSS styl CSS vlastnosti
id Identifikace pomocí CSS id název id
class Identifikace pomocí CSS třídy název třídy

Ukázka

<iframe src="http://www.google.cz" width="100%" height="300" scrolling="auto" frameborder="1">
Váš prohlížeč nepodporuje iframe!
</iframe>

Výsledek:

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut