Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag div

HTML tag div

HTML tag div se používá pro vytvoření oddílu (sekce). Oddílů lze na stránce vytvořit libovolný počet a každý může mít jiné vlastnosti.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag div:

Atribut Popis Hodnoty
align Definuje zarovnání textu uvnitř oddílu. left
right
center
justify
title Popisek, který se zobrazí po najetí myší na odkaz libovolný text
id Identifikace pomocí CSS id název id
class Identifikace pomocí CSS třídy název třídy
style Inline CSS styl CSS vlastnosti

Ukázka

<div style="width:100%;height:50px;color:white;background-color:brown; font-size:20px;border:1px solid black;">
Toto je ukázka tagu div
</div>

<div style="margin-top:5px;width:100%;min-height:200px;border:1px solid black;background-color:yellow;">
Toto je také ukázka tagu div, ovšem tato je v jiném stylu
</div>

Výsledek:

Toto je ukázka tagu div
Toto je také ukázka tagu div, ovšem tato je v jiném stylu

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut