Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag col

HTML tag col

HTML tag col definuje styl jednoho nebo více sloupců tabulky.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag col:

Atribut Popis Hodnoty
span Počet spojených sloupců číslo
align Horizontální zarovnání obsahu buňky sloupce left
right
center
justify
char
valign Vertikální zarovnání obsahu buňky sloupce top
bottom
middle
baseline
width Horizontální zarovnání obsahu buňky sloupce číslo v px
%
id Identifikace pomocí CSS id název id
title Popisek, který se zobrazí po najetí myší na odkaz libovolný text
style Inline CSS styl CSS vlastnosti
class Identifikace pomocí CSS třídy název třídy

Ukázka

<table border="1">
<colgroup>
<col width="100" style="background-color:red;">
<col width="200" style="background-color:yellow;">
</colgroup>
<tr>
<td>sloupec 1</td>
<td>sloupec 2</td>
<td>sloupec 3</td>
</tr>
</table>

Výsledek:

sloupec 1 sloupec 2 sloupec 3

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut