Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag body

HTML tag body

HTML tag body definuje tělo HTML dokumentu. Mezi značky body se píše to, co má být zobrazeno.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag body:

Atribut Popis Hodnoty
bgcolor Definuje barvu pozadí barva
background Obrázek na pozadí URL
text Definuje barvu textu barva
link Definuje barvu odkazu barva
vlink Definuje barvu navštíveného odkazu barva
alink Definuje barvu aktivního odkazu barva
style Inline CSS styl CSS vlastnosti

Ukázka

<html>
<head>
<title>HTML tag body</title>
</head>
<body bgcolor="yellow">
Zde se píše to, co se má zobrazit!
</body>
</html>

Výsledek (v novém dokumentu):

Zde se píše to, co se má zobrazit!

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut