Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag base

HTML tag base

HTML tag base se používá pro definování základního URL v dokumentu. Každý odkaz s relativní adresou bude tímto URL začínat. HTML tag base se umisťuje do hlavičky dokumentu (head).

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag base:

Atribut Popis Hodnoty
href Určuje odresu odkazu URL
target Určuje v jakém okně nebo rámu se má odkaz otevřít _blank
_self
_top
_parent

Ukázka

<html>
<head>
<title>HTML tag base</title>
<base href="http://www.klikzone.cz/HTML-navod/" target="_blank">
</head>
<body>
<a href="HTML-odkazy.php">HTML odkazy</a>
</body>
</html>

Výsledek (v novém dokumentu):

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut