Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag area

HTML tag area

HTML tag area se používá společně s tagy map a img k vytvoření obrázkové mapy, kde definuje prostor pro odkaz.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag area:

Atribut Popis Hodnoty
shape Určuje tvar oblasti rect (obdelník)
circle (kružnice)
poly (víceúhelník)
default
coords Definuje oblast v obrázkové mapě left,top,right,bottom (rect)
x, y, poloměr (circle)
x1, y1, x2, y2 ...(poly)
href Určuje odresu odkazu URL
name Slouží pro vytvoření kotevního bodu na stránce libovolný název
target Určuje v jakém okně nebo rámu se má odkaz otevřít _blank
_self
_top
_parent
title Popisek, který se zobrazí po najetí myší libovolný text
id Identifikace pomocí CSS id název id
class Identifikace pomocí CSS třídy název třídy
style Inline CSS styl CSS vlastnosti

Ukázka

<map name="mapa">
<area href="http://www.klikzone.cz" title="www.klikzone.cz" target="_blank" shape="polygon" coords="192, 80, 184, 107, 188, 130, 210, 185, 227, 208, 281, 222, 327, 197, 347, 151, 351, 103, 337, 73, 320, 59, 361, 34, 324, 34, 293, 49, 263, 48, 256, 51, 240, 38, 211, 31, 208, 37, 212, 47, 235, 54, 211, 58, 193, 76">

<area href="http://www.google.com" title="www.google.com" target="_blank" shape="polygon" coords="63, 101, 44, 95, 26, 110, 16, 127, 17, 162, 31, 187, 72, 223, 96, 219, 106, 214, 125, 215, 136, 214, 120, 179, 99, 141, 73, 96">

</map>

<img style="border:2px solid black;" src="jablko.gif" width="400" height="251" usemap="#mapa">

Výsledek:

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut