Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag applet

HTML tag applet

HTML tag applet se používá pro vložení JAVA appletu na stránku.

Tag applet obsahuje atributy a parametry param - ty mají své jméno name a hodnotu value.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag applet:

Atribut Popis Hodnoty
object Určuje zdroj appletu text
name Udává jméno instance appletu text
code Udává jméno hlavní třídy appletu třída.class
alt Popisek, který se zobrazí v prohlížeči, který nepodporuje grafický režim libovolný text
codebase Udává URL, kde jsou umístěny třídy appletu a JAR soubory URL
archive Určuje komprimované soubory, ketré se nahrají při načtení HTML dokumentu soubor .jar
width Udává šířku grafického výřezu px
height Udává výšku grafického výřezu px
hspace Vodorovné (horizontální) odsazení appletu na stránce px
vspace Svislé (vertikální) odsazení appletu na stránce px
id Identifikace pomocí CSS id název id
class Identifikace pomocí CSS třídy název třídy
style Inline CSS styl CSS vlastnosti

Ukázka

<applet code="clock.class" width="162" height="28">
<param name="Image" value="clock.gif">
<param name="NumDigits" value="14">
<param name="bgColor" value="white">
<param name="MilitaryTime" value="false">
</applet>

Výsledek (klikněte na čas):

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut