Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag acronym

HTML tag acronym

HTML tag acronym se používá pro zkratky nebo termíny, které se nehláskují (čtou se tedy plynule například: Internet). Pro zkratky, které se hláskují se používá tag abbr. Společně s atributem title, zobrazí po najetí myši informaci, která objasňuje tuto zkratku či termín.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag acronym:

Atribut Popis Hodnoty
title Popisek, který se zobrazí po najetí myší libovolný text
id Identifikace pomocí CSS id název id
class Identifikace pomocí CSS třídy název třídy
style Inline CSS styl CSS vlastnosti

Ukázka

<p>Acronym je <acronym title="Má otevírací a zavírací značku">párový</acronym> tag<p>

Výsledek:

Acronym je párový tag

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut