Home >> HTML >> Kompletní seznam HTML tagů >> HTML tag abbr

HTML tag abbr

HTML tag abbr se používá pro zkratky, které se hláskují (například WWW, HTTP, HTML...). Pro zkratky, které se nehláskují se používá tag acronym. Společně s atributem title, zobrazí po najetí myši informaci, která objasňuje tuto zkratku.

Atributy

Seznam nejpoužívanějších atributů pro HTML tag abbr:

Atribut Popis Hodnoty
title Popisek, který se zobrazí po najetí myší libovolný text
id Identifikace pomocí CSS id název id
class Identifikace pomocí CSS třídy název třídy
style Inline CSS styl CSS vlastnosti

Ukázka

<p><abbr title="Hyper Text Markup Language">HTML</abbr> je velmi snadné<p>

Výsledek:

HTML je velmi snadné

Seznam všech HTML tagů:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut