Home >> JavaScript >> Seznam událostí

Seznam událostí

Příklad využití události

<h1 onDblClick="alert('Příklad události! Toto je událost onDblClick');">Klikni 2x na tento text</h1>

Klikni 2x na tento text

Zde je seznam událostí v Javascriptu:

Událost Popis
onBlur událost nastane při změně stavu okna nebo formulářového prvku, například když se okno stane neaktivním.
onChange událost nastane v případě, že změníte obsah formuláře
onClick událost nastane při kliknutí levým tlačítkem myši.
onDblClick událost nastane pokud dvakrát rychle za sebou kliknete levým tlačítkem myši.
onFocus událost nastane, když se okno prohlížeče stane aktivním.
onKeydown událost nastane při stisku libovolné klávesy na klávesnici.
onKeyup událost nastane při uvolnění stisknuté klávesy.
onKeypress prakticky totožné s událostí onKeyDown.
onLoad k události dojde, když je stránka plně načtena v okně prohlížeče (pouze pro BODY a FRAMESET).
onMousedown událost nastane při stisknutí libovolného tlačítka myši.
onMouseup událost nastane po uvolnění stisklého tlačítka myši.
onMouseover událost nastane po přejetí kurzorem myši.
onMousemove událost nastane při změně polohy kurzoru myši.
onMouseout událost nastane, když se kurzor myší vzdálí od určitého objektu stránky.
onReset událost je vyvolána stisknutím tlačítka reset ve formuláři.
onSelect událost nastane při označení textu na stránce.
onSubmit událost nastane při odeslání formuláře (tlačítko submit).
onUnload událost nastane pokud uživatel chce opustit stránku.
JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut