Home >> Javascript >> Rezervovaná slova

Rezervovaná slova

Rezervovana slova jsou slova, která nelze použít pro název proměnné, funkce, metody nebo objektu. Většina těchto slov jsou klíčová slova, ovšem některá jsou určena pro budoucí použití.

 • abstract
 • as
 • boolean
 • break
 • byte
 • case
 • catch
 • char
 • class
 • continue
 • const
 • debugger
 • default
 • delete
 • do
 • double
 • else
 • enum
 • export
 • extends
 • false
 • final
 • finally
 • float
 • for
 • function
 • goto
 • if
 • implements
 • import
 • in
 • instanceof
 • int
 • interface
 • is
 • long
 • namespace
 • native
 • new
 • null
 • package
 • private
 • protected
 • public
 • return
 • short
 • static
 • super
 • switch
 • synchronized
 • this
 • throw
 • throws
 • transient
 • true
 • try
 • typeof
 • use
 • var
 • void
 • volatile
 • while
 • with
JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut