Home >> Javascript >> Funkce pro čas a datum

Funkce pro čas a datum

Seznam nejčastěji používaných funkcí pro čas a datum v Javascriptu. Pokud nevíte jak se tyto funkce používají, navštivte tuto stránku.

Funkce Popis vrácená hodnota
getFullYear() Rok čtyřciferným číslem 1900+
getYear() Rok dvouciferným číslem 0 - 99
getMonth() Měsíc 0 - 11
getDate() Den v měsíci 1 - 31
getDay() Den v týdnu 0 - 6
getHours() Hodina 0 - 23
getMinutes() Minuty 0 - 59
getSeconds() Sekundy 0 - 59
getMilliseconds() Milisekundy 0 - 999
JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut