Home >> JavaScript >> Zobrazení aktuálního dne a data

Zobrazení aktuálního dne a data

V Javascriptu lze poměrně snadno pomocí funkcí pro datum a čas a polí vytvořit skript, který ukazuje aktuální datum a název dne.

Tento kód zkopírujte tam, kde chcete mít datum zobrazen:

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
var datum=new Date()
var rok=datum.getFullYear()
var den=datum.getDay()
var mesic=datum.getMonth()
var nazev_dne=datum.getDate()
var den_cislo=new Array("Neděle","Pondělí","Úterý","Středa","Čtvrtek","Pátek","Sobota")
var mesic_cislo=new Array("Ledna","Února","Března","Dubna","Května","Června",
"Července","Srpna","Září","Října","Listopadu","Prosince")
document.write(" "+den_cislo[den]+", "+nazev_dne+". "+mesic_cislo[mesic]+" "+rok+" ");
//-->
</script>

Zde je výsledek:

JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut