Home >> JavaScript >> Zavření okna prohlížeče pomocí JavaScriptu

Zavření okna prohlížeče pomocí JavaScriptu

Pomocí JavaScriptu lze jednoduše vytvořit odkaz nebo tlačítko, které zavře okno prohlížeče. Toho se využívá zejména u pop-up oken, které již splnili svoji funkci a namohou nám tedy již nic nabídnout. Takové okno samozřejmě lze zavřít klasicky kliknutím v pravém horním rohu na křížek, ovšem pro "pohodlné" uživatele můžeme vytvořit již zmiňovaný odkaz, který plní stejnou funkci jako křížek.

Jak vytvořit odkaz pro zavření stránky

Jako první vytvoříme klasický odkaz a poté do adresy (href) vpíšeme funkci pro tisk: window.print();

<a href="JavaScript:window.close();">zavřít stránku</a>

Pro shlédnutí výsledku použijeme nové okno, snad si přece nezavřete tuto stránku :).

JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut