Home >> JavaScript >> Tlačítko pro tisk

Tlačítko pro tisk

Pomocí JavaScriptu lze jednoduše vytvořit odkaz nebo tlačítko, které otevře dialogové okno pro tisk stránky. Klasický způsob: "Soubor" >> "Tisk..." je nahrazen pouhým kliknutím na odkaz, což usnadňuje práci návštěvníkům stránek.

Jak vytvořit odkaz pro tisk stránky

Jako první vytvoříme klasický odkaz a poté do adresy (href) vpíšeme funkci pro tisk: window.print();

<a href="JavaScript:window.print();">tisk</a>

Výsledek:

Odkaz s ikonkou

Stejný příklad, ale jako odkaz použijeme malou ikonku tiskárny. Použijeme tento obrázek:

tisk
<a href="JavaScript:window.print();"> <img src="http://www.klikzone.cz/obrazky/print.gif" alt="tisk"> </a>

Výsledek:

JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut