Home >> JavaScript >> Jednoduché rozjížděcí menu

Jednoduché rozjížděcí menu

Jestliže máte na své stránce spoustu odkazů, které zabírají hodně místa, je zde pro vás poměrně elegantní řešení jak tyto odkazy schromaždit v jednu rolovací nabídku.

Jak vytvořit rozjížděcí menu

Nejprve je třeba vytvořit funkci, která přivolá událost onChange:

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
function prejdi(na){
if (document.rozjizdeci.menu.value != "") {
document.location.href = na
}
}
//-->
</script>

A nyní již samotný formulář:

<form name="rozjizdeci">
<select name="menu"
onChange="prejdi(document.rozjizdeci.menu.options [document.rozjizdeci.menu.options.selectedIndex].value)">
<optgroup label="Nabídka:">
<option value=http://www.klikzone.cz>Úvod</option>
<option value=http://www.klikzone.cz/sekce-html/html.php>HTML</option>
<option value=http://www.klikzone.cz/sekce-css/css.php>CSS</option>
<option value=http://www.klikzone.cz/php/php.php>PHP</option>
<option value=http://www.klikzone.cz/javascript/javascript.php>JavaScript</option>
<option value=http://www.klikzone.cz/grafika-a-design/grafika-a-design.php/>Grafika & design</option>
<option value=http://www.klikzone.cz/webhosting/webhosting.php>Webhosting</option>
</optgroup>
</select>
</form>

Výsledek:

JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut