Home >> JavaScript >> Přesměrování stránky pomocí Javascriptu

Přesměrování stránky pomocí Javascriptu

Přesměrovaní stránky slouží k tomu aby uživatel, který navštíví nějakou stránku, byl ihned přesměrován na jinou námi požadovanou stránku. To je velmi užitečné, ovšem nazapomínejte na to, že musí mít v tomto případě povolen Javascript, protože jinak k žádnému přesměrování nedojde

Jak vytvořit skript pro přesměrování stránky

K vytvoření JavaScriptu pro přesměrování stránky použijeme následující kód, který umístíme do hlavičky dokumentu. Syntaxe kódu je velmi jednoduchá: použijeme funkci window.location, která je rovna URL stránky na kterou se chceme přesměrovat.

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
window.location = "http://www.klikzone.cz"
//-->
</script>

Zde si můžete prohlédnout ukázku.

Adresa odkazu je: http://www.klikzone.cz/javascript/ukazky/ukazky/ukazka1.html, ovšem stránka je přesměrována na http://www.klikzone.cz.

Časované přesměrování stránky

Pokud nechcete, aby byl uživatel ihned přesměrován na jinou stránku a chcete mu například na 5 sekund zobrazit informaci o tom, že bude přesměrován. V takovém případě použijete časované přesměrování.

syntaxe je opět velmi jednoduchá. Všimněte si čísla na konci - jedná se o časový údaj v milisekundách. V našem případě chceme, aby přesměrování proběhlo po 5 sekundách, zadáme tedy hodnotu 5000.

<script language="javascript" type="text/JavaScript">
<!--
setTimeout("location.href = 'http://www.klikzone.cz';",5000);
-->
</script>

Zde je opět ukázka.

JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut