Home >> JavaScript >> Aktualizace stránky pomocí Javascriptu

Aktualizace stránky pomocí Javascriptu

Chceme-li vytvořit například odkaz pro aktualizaci stránky, použijeme JavaScriptovou funkci location.reload.

Celý kód pak vypadá takhle:

<a href="javascript:location.reload(true)">Aktualizovat tuto stránku</a>

Výsledek:

Automatická aktualizace

Chcete-li, aby se stránka automaticky aktualizovala např každých 5 sekund, použijete tyto kódy:

Nejdříve vytvoříme skript pro funkci, která vyvolá aktualizaci, a umístíme jej do hlavičky dokumentu.

<script language="javascript" type="text/JavaScript">
<!--
function auto(cas) {
setTimeout("location.reload(true);",cas);
}
//-->
</script>

Poté umístíme do tagu body tento kód.

onload="JavaScript:auto(5000);

Zde si můžete prohlédnout ukázku.

JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut