Home >> JavaScript návod >> JavaScript Test - výsledky

JavaScript Návod - TEST - Výsledky

Vyhodnocení testu

Počet správně zodpovězených otázek:

Čísla špatně zodpovězených otázek:

Úspěšnost v procentech:


Dosáhli jste minimálně 70%? Gratulujeme! Pokračujte kliknutím na "Shrnutí".

Dosáhli jste méně jak 70%? Zopakujte si lekce, kterým nerozumíte a zkuste test znova.


JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut