Home >> JavaScript návod >> JavaScript Test

JavaScript Test

Nyní máte možnost ověřit si, co jste se v tomto návodu naučili. Pro úspěšné složení testu musíte dosáhnout nejméně 70%. Pokud jste si podstivě prošli všechny lekce, neměl by to pro Vás být problém.

1) Mezi které HTML tagy vkládáme Javascript?

a) <js> a </js>
b) <javascript> a </javascript>
c) <script> a </script>

2) Která z těchto možností je správná pro vypsání textu: "Ahoj"?

a) "Ahoj"
b) write:"Ahoj"
c) document.write("Ahoj")
d) write.text("Ahoj")

3) Kde v HTML dokumentu je správné místo pro umístění Javascriptu?

a) hlavička <head>
b) tělo <body>
c) obojí <head> i <body>

4) Vyberte správný tvar odkazu na externí Javascript.

a) <script href="soubor.js">
b) <script src="soubor.js">
c) <script name="soubor.js">

5) Vyberte správnou možnost pro zobrazení varovné hlášky.

a) alertBox("zpráva")
b) alert="zpráva"
c) alerter("zpráva")
d) alert("zpráva")

6) Jak zapisujeme fukce?

a) function jmenoFunkce(argument) {definice funkce};
b) jmenoFunkce(argument) {definice funkce};
c) function (jmenoFunkce) {definice funkce};
d) jmenoFunkce {definice funkce};

7) Která z těchto podmínek je napsána ve správném tvaru?

a) if (i == 5)
b) if (i = 5)
c) if {i = 5}

8) Jak se tvoří komentáře?

a) <!-- Toto je komentář... -->
b) //Toto je komentář...
c) / Toto je komentář... /
d) !Toto je komentář.../!

9) K čemu slouží příkaz while?

a) nastaví určitý počet opakování cyklu
b) cyklus se neustále opakuje dokud platí stanovená podmínka
c) cyklus se provede pouze jednou, je-li splněna podmínka

10) Jak se tvoří v Javascriptu pole?

a) var pole = new Array("jablko","banán","kiwi")
b) var pole = ("jablko","banán","kiwi")
c) var pole = new Array([0]="jablko",[1]="banán",[2]="kiwi")

co to asi je?

11) Jak se zapíše tato hláška?

a) alert("Toto je hláška");
b) prompt("Toto je hláška");
c) confirm("Toto je hláška");

12) Máme pole: var ovoce = new Array("jablko","hruška","meloun");
Necháme vypsat: document.write(ovoce[1]); Která hodnota bude vypsána?

a) jablko
b) hruška
c) meloun

13) Jaký příkaz používáme pro přepínače?

a) switch
b) selector
c) tripper

Klikni na tento text

14) Jaká událost byla použita u tohoto příkladu?.

a) onDblClick
b) onClick
c) onMouseover
d) onBlur

15) Je možné pomocí JavaScriptu vypisovat HTML kódy?

a) ano
b) ne
JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut