Home >> JavaScript Návod >> Syntaxe

Syntaxe

Syntaxe jazyka JavaScript je volně založena na syntaxi jazyka Java. Java je objektově orientovaný programovací jazyk a JavaScript může být považován jako velmi podobný jazyk. Ovšem opak je pravdou! JavaScript a Java jsou dva totalně odlišné programovací jazyky.

V tomto návodu se postupně seznámíme s termíny jako jsou: proměnné, funkce, podmínky, operátory atd. Vysvětlení syntaxe zabere téměř celý návod. Začneme ovšem od základů a nyní se podíváme jak se JavaScript zapisuje a vytvoříme si náš první JavScript.

Příklad kódu

Zde je jednoduchý příklad jak pomocí JavaScriptu vypsat text na stránku:

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
document.write('Můj první JavaScript!');
-->
</script>

Výsledek:

Vysvětlení kódu

  • Celý skript je ohraničen párovým tagem script. To znamená, že tagy <script> a </script> udávájí prohlížeči informaci o tom, že má mezi těmito tagy předpokládat skript.
  • Tagy <!-- a --> mohou připomínat HTML komentáře, ovšem zde se o komentáře nejedná! Říkají prohlížečům, které nepodporují JavaScript nebo mají JavaScript zakázán, aby tento kód ignorovaly.Tyto tagy nejsou povinné, ale silně je doporučujeme používat.
  • Pro vypsání textu pomocí JavaScriptu se používá funkce document.write('');. V našem případě: document.write('Můj první JavaScript!');.

Kde umístit skripty?

Skripty můžete umístít na následujících místech:

  • Do hlavičky HTML dokumentu ( tj. mezi tagy <head> a </head>).
  • Do těla HTML dokumentu (tj. mezi tagy <body> a </body>).
  • Do externího souboru (V HTML dokumentu bude odkazováno na tento soubor).

V následující lekci se podíváme podrobněji na to jak umístit JavaScript do HTML souboru.

JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut