Home >> JavaScript Návod >> Shrnutí

Shrnutí

Gratulujeme! Úspěšně jste se dostal/a do konce tohoto návodu. Zde je malá rekapitulace toho, co jsme se v průběhu návodu naučili.

Rekapitulace:

  • Začali jsme úvodem do JavaScriptu, zjistili na co se používá a jak jej můžeme povolit, popřípadě zakázat v prohlížeči.
  • Naučili jsme se základy syntaxe JavaScriptu.
  • Zjistili jsme jakými způsoby můžeme vložit Javascript na své stránky.
  • Zjistili jsme se co jsou to operátory, proměnné i funkce a nučili jsme se s nimi pracovat.
  • Naučili jsme se používat podmíněné příkazy if, while, switch a for.
  • Naučili jsme se jak zachytávat chyby pomocí příkazu Try Catch.
  • Seznámili jsme se se soubory Cookie a zjistili jak mohou být užitečné.
  • Naučili jsme se jak pomocí Javascriptu zobrazit uktualní čas a datum.
  • Naučili jsme se používat Pole v Javascriptu.
  • Návod jsme zakončili úspěšným složením Javascript testu.
JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut