Home >> JavaScript Návod >> Proměnné v Javascriptu

Proměnné v Javascriptu

Tak jako v ostatních programovacích jazycích, proměnná obsahuje hodnotu, kterou lze měnit podle potřeby.

Tato lekce by vám měla příblížit, co to jsou proměnné a jak se s nimi pracuje.

Deklarace proměnné

Proměnná se zapisuje ve tvaru: var nazevpromenne=hodnota;. Deklarovat můžete jednu nebo více hodnot najednou. Při deklaraci proměnné můžete rovnou zadat také hodnotu, například: var pocet=1000;).

Různé metody deklarace proměnných

deklarace jedné proměnné:


var x;

deklarace více proměnných najednou:


var x,y;

nebo

var x;
var y;

deklarace a zadání hodnoty jedné proměnné:


var x = 5;

deklarace a zadání hodnoty více proměnných najednou:


var x = 5, y = 10;

nebo

var x = 5;
var y = 10;

Využítí proměnných

Způsobů jak využít proměnné existuje mnoho. Zde je jednoduchá ukázka:

<script language="javascript" type="text/javascript" >
<!--
var jmeno = prompt("Jak se jmenujete?");
document.write("Jmenuji se " + jmeno);
-->
</script>

U tohoto příkladu jste vyžádáni o zadání jména pomocí hlášky prompt. Jméno se vypíše na stránku. Zde si můžete zobrazit náhled.

Pravidla pro proměnné

  • Název může obsahovat jakékoliv písmeno anglické abecedy, čísla 0-9, a podtržítko ( _ ).
  • Nesmí obsahovat mezery
  • Žádné háčky, čárky, a všechny ostatní speciální znaky
  • Proměnná nesmí začínat číslem.
  • Proměnné jmeno a Jmeno jsou dvě úplně odlišné proměnné.
JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut