Home >> JavaScript Návod >> Příkaz while

Příkaz while

Tento cyklus se provádí stále dokola, dokud platí podmínka, kterou, definujeme na jeho začátku.

syntaxe vypadá nasledovně:

while (podmínka) { příkazy; }

Príklad použití příkazu while:

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
var cislo = 0;
 
while (cislo <= 10) {
document.write("číslo: " + cislo + "<br>");
cislo++;
}

//-->
</script>

Výsledek:

Vysvětlení kódu

  1. Deklarovali jsme proměnnou "cislo" a určili její hodnotu (0).
  2. Použili jsme příkaz while, který se bude neustále opakovat, dokud bude splněna podmínka.
  3. Tuto podmínku jsme zadali do klasických závorek: (cislo <= 10).
  4. Do složených závorek jsme zadali, co se má stát, kdž je podmínka splněna.
  5. Proměnná (cislo) se bude postupně zvyšovat o 1 (cislo++).
  6. Celý skript se bude neustále opakovat, dokud bude splněna podmínka. V tomto případě je podmínka: cislo <= 10, což známená, že skript bude ukončen tehdy, když proměnná "cislo" nabyde hodnoty 10.
JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut