Home >> JavaScript Návod >> Try Catch

Try Catch

Příkazy Try a Catch slouží v JavaScriptu k zachytávání chyb. Tuto problematiku pochopíte nejlépe z příkladu:

Jako příklad nám poslouží jednoduchý skript, který obsahuje chybu, v podobě chybějicí proměnné.

Příklad bez Try Catch:

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
document.write("Moje oblíbené číslo je " + oblibeneCislo);
//-->
</script>

Výsledek:

Správně se nic nezobrazilo, protože proměná "oblibeneCislo" nebyla deklarována.

Příklad s Try Catch:

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
try
{
document.write("Moje oblíbené číslo je " + oblibeneCislo);
}
catch(chyba)
{
document.write("Nastala chyba! Omlouváme se za vzniklé potíže.");
}
//-->
</script>

výsledek:

V tomto případě se již zobrazí zpráva o tom, že nastala chyba.

JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut