Home >> JavaScript Návod >> Příkaz for

Příkaz for

V předchozí lekci jsme se naučili, že pomocí příkazu while můžemem nechat program opakovat dokud je splněna podmínka.

V této lekci se podíváme na příkaz for, který umožňuje nastavit přesný počet opakovaní programu.

Aby jste lépe viděli rozdíl mezi for a while, použijeme příklad z předchozí lekce:

Příklad užití příkazu for:

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
var cislo = 0;
for (cislo = 4; cislo <= 10; cislo++)
{
document.write("číslo: " + cislo + "<br>");
}

//-->
</script>

Výsledek:

Vysvětlení kódu

  1. Deklarovali jsme proměnnou "cislo" a určili její hodnotu (0).
  2. Použili jsme příkaz for, který se bude opakovat, dokud bude splněna podmínka
  3. Tuto podmínku jsme zadali do klasických závorek: (cislo = 4; cislo <= 10; cislo++).
  4. Do složených závorek jsme zadali, co se má stát, pokud je podmínka splněna.
  5. Celý skript se bude neustále opakovat, dokud bude splněna podmínka. V tomto případě je podmínka: (cislo = 4; cislo <= 10; cislo++), což známená, že skript postupně vypíše hodnoty od čísla 4 po 10
JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut