Home >> JavaScript Návod >> Práce s textem

Práce s textem

Vypsání textu

Vypsat text pomocí JavaScriptu jste se v průběhu tohoto návodu již určitě naučili, ale pro úplnost této lekce si vysvětlíme i toto. K vypsání textu slouží příkaz document.write(), kde mezi závorky přijde to, co se má vypsat. Zde je příklad:

<script language="javascript" type="text/javascript">
document.write("Tento text je vypsán pomocí JavaScriptu");
</script>

Výsledek:

Vypsání dlouhých textů:

Rozlišujeme 2 způsoby:

document.write("Text...");
document.write("pokračuje text");

Druhá možnost je rozdílná pouze v tom, že je npsána ve zkratce:

document.write("Text..."+
"pokračuje text");

S tímto zápisem jsme se v tomto návodu také již setkali. Tato varianta je napsána formou zkratky. Nemusíte zdlouhavě znovu vypisovat document.write("text...") stačí, když jednotlivé části propojíte znaménkem plus (+).

Vypsání HTML tagů

Pomocí příkazu document.write Můžete také velmi snadno vypisovat HTML tagy:

<script language="javascript" type="text/javascript">
document.write("<h1>velký nadpis</h1>"); </script>

Vypsání speciálních znaků

Problém může nastat pri vypisování něčeho podobného jako u tohoto příkladu:

document.write("To byl ale "krásný" den...");

Tento script samozřejmě nemůže fungovat, protože si prohlížeč myslí, že končí u prvních uvozovek slova krásný.

Pro takovéto případy se používá tzv. Escape character což není nic jiného než zpětné lomítko (\)

Zápis tedy bude vypadat následovně:

<script language="javascript" type="text/javascript">
document.write("To byl ale \"krásný\" den...");
</script>

Nyní se již vše v pořádku zobrazí

Komentáře

Komentáře samozřejmě nejsou povinné a nemají žádnou funkci. Slouží pro přehlednost kódu. v JavaScriptu máme komentáře dvojího typu a to jednořádkové a více řádkové:

Jednořádkový komentář:

document.write("nazdárek") //toto je příklad jednořádkového komentáře

Více řádkový komentář:

document.write("nazdárek") /*toto je taky komentář ale...
tento je více řádkový!*/
JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut