Home >> JavaScript Návod >> JavaScript pole

JavaScript pole

Co je to pole?

Pomocí pole (array) můžeme přiřadit jedné proměnné více hodnot. Tyto hodnoty jsou postupně číslovány od 0 a dále.

Syntaxe

var jmeno_pole = new Array(pocet_hodnot);
jmeno_pole[0] = "hodnota1"
jmeno_pole[1] = "hodnota2"
jmeno_pole[2] = "hodnota3"

Nebo zkrácený způsob zápisu:

var jmeno_pole = new Array("hodnota1","hodnota2","hodnota3");

Například tedy:

var ovoce = new Array("jablko","hruška","meloun");

Hodnot můžete zadat libovolné množství. Hodnoty jsou očíslovány od 0 dále (viz. tabulka).

Číslování hodnot

Číselná hodnota Hodnota pole
0jablko
1hruška
2meloun

Vypsání hodnoty pole

Hodnotu lze vypsat zadáním názvu proměnné a příslušného čísla v hranatých závorkách:

document.write(ovoce[1]);

Tento kód vypíše druhou hodnotu z pole ovoce. Ověřit si to můžeme v následujícím příkladu.

Příklady užití pole

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
var ovoce = new Array("jablko","hruška","meloun");
document.write(ovoce[1]);
//-->
</script>

Výsledek:

V tomto příkladu se vrátíme o lekci zpět, kde jsme se naučili zobrazovat aktuální čas a datum. Ukážeme si totiž jak zobrazit aktuální den v týdnu.

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
datum = new Date();
nazev = datum.getDay();
den_nazev = new Array("neděle", "pondělí", "úterý", "středa", "čtvrtek", "pátek", "sobota");
document.write("<strong>" + "Dnes je " + den_nazev[nazev] + "</strong>");
//-->
</script>

Výsledek:

JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut