Home >> JavaScript Návod >> Podmíněné příkazy

Podmíněné příkazy

Při tvorbě JavaScriptových aplikací se s podmínkami pracuje velmi často. Podmínky nabývají hodnoty True (pravda) a False (nepravda).

Jak vytvořit podmínku

  1. Napíšeme příkaz pro podmínku "if".
  2. Mezi závorky nápíšeme podmínku.
  3. Mezi složené závorky napíšeme co se má stát, v případě, že podmínka platí.

Příklad podmínky:

<script language="javacript" type="text/javascript">
<!--
var oblibeneObdobi = "leto";
if (oblibeneObdobi == "leto") {
document.write("Moje oblíbené roční období je léto!");
}

//-->
</script>

výsledek:

Pozor na velmi častou chybu! Zatímco u proměnné se používá jedno rovnítko (=), u podmínek se používají dvě rovnítka (==).

Vysvětlení kódu

Jako první jsme deklarovali proměnnou "oblibeneObdobi" a přiřadili jí hodnotu "leto". poté jsme vytvořili podmínku if (oblibeneObdobi == "leto"). Nakonec jsme určili, co se stane, pokud tato podmínka platí: { document.write("Moje oblíbené roční období je léto!"); }

Else

Předchozí příklad obsahuje pouze jednu podmínku a nepočítá s tím, že bude zadána jiná hodnota než "leto". Ale co když uživatel zadá jinou hodnotu? Proto je tu příkaz "Else", který nabývá hodnoty pravda, pokud žádná z předchozích podmínek není pravdivá.

Příklad:

<script language="javacript" type="text/javascript">
<!--
var oblibeneObdobi = "zima";
if (oblibeneObdobi == "leto") {
document.write("Moje oblíbené roční období je léto!");
}
else {
document.write("Mám radši jiné roční období než je léto!");
}

//-->
</script>

Výsledek:

Vysvětlení kódu

První část tohoto cyklu je stejná, jako u prvního příkladu. Ovšem v tomto případě počítáme s tím, že bude zadána jiná hodnota než "leto" a určíme pomocí else, co se má v takovém případě stát.

  1. Vytvoříme podmínku (stejně jako u prvního příkladu).
  2. Vytvoříme možnost "else".
  3. Mezi složené závorky zapíšeme co se má stát, jestliže neplatí žádná podmínka.

Else If

Příkaz Else if se používá, jestliže chcete zadat více než jednu podmínku. V takovém přípdadě se první podmínka píše ve tvaru if (...){...}, ovšem všechny další podmínky už ve tvaru else if (...){...}. Cyklus můžete zakončit příkazem else.

Příklad:

<script language="javacript" type="text/javascript">
<!--
var oblibeneObdobi = "zima";
 
if (oblibeneObdobi == "jaro") {
document.write("Moje oblíbené roční období je jaro!");
}
else if (oblibeneObdobi == "leto") {
document.write("Moje oblíbené roční období je léto!");
}

else if (oblibeneObdobi == "podzim") {
document.write("Moje oblíbené roční období je podzim!");
}

else if (oblibeneObdobi == "zima") {
document.write("Moje oblíbené roční období je zima!");
}

else {
document.write("Nemám žádné oblíbené období, mám rád všechny!");
}
//-->
</script>

Výsledek:

JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut