Home >> JavaScript Návod >> JavaScript přepínače (Switch)

JavaScript přepínače (Switch)

V předchozí lekci o podmínkách v Javascriptu, jsme se naučili jak pomocí if, else if a else přiřadit každé podmínce jinou výstupní hodnotu.

Například: Máme proměnnou "oblibeneObdobi" a ta je rovna "jaro", vypsána bude zpráva. Pokud je proměnná rovna "zima" bude vypsána jiná zpráva atd.

Jinou možností jak vytvořit takovýto skript, je použít přepínače (switch). Výhodou přepínačů je velikost kódu, což oceníte především, pokud Váš skript obsahuje spoustu podmínek.

Příklad přepínače:

Použijeme poslední příklad z minulé lekce, ale použijeme přepínač.

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
var oblibeneObdobi = "zima";
 
switch (oblibeneObdobi)
{
case "jaro":
document.write("Moje oblíbené roční období je jaro!");
break
case "leto":
document.write("Moje oblíbené roční období je léto!");
break
case "podzim":
document.write("Moje oblíbené roční období je podzim!");
break
case "zima":
document.write("Moje oblíbené roční období je zima!");
break
default:
document.write("Nemám žádné oblíbené období, mám rád všechny!");
}
//-->
</script>

Výsledek:

Vysvětlení kódu

Začali jsme deklarací proměnné "oblibeneObdobi" a přiřadili jí hodnotu "zima". Poté jsme zadali příkaz switch pro přepínaní hodnot u proměnné "oblibeneObdobi". Tyto hodnoty jsou zapsány ve tvaru: case "hodnota": událost; a jsou zapsány mezi složenými závorkami. Nakonec jsme přidali možnost default, která se vypíše v případě, že žadná hodnota (case) není pravdivá.

Po každé variantě (case) je nutné použít příkaz break!

JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut