Home >> JavaScript Návod >> JavaScript Hlášky

JavaScript Hlášky

Při procházení různých webových stránek na internetu, jste se určitě mnohokrát s hláškami pomocí JavaSciptu setkali. Například různé varovné zprávy, informační zprávy nebo jste byli žádáni o zadání nějakých údajů (například Jména).

Typy Hlášek

V JavaScriptu jsou 3 různé typy hlášek. Nyní se na tyto jednotlivé typy podíváme podrobněji:

Alert

Zobrazí uživateli informační zprávu. Příklad:

JavaScript hláška Alert
<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
alert('Toto je hláška typu alert!');
-->
</script>

Confirm

Ptá se uživatele zda chce něco potvrdit či zamítnout. Příklad:

JavaScript hláška Confirm
<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
confirm('Toto je hláška typu confirm!');
-->
</script>

Prompt

Žádá uživatele o zadání nějaké informace. Příklad:

JavaScript hláška Prompt
<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
prompt('Zadej tvé jméno','moje jméno');
-->
</script>

Přehled kódů Hlášek

Ještě jednou si připomeňme jak vypadá syntaxe všech typů hlášek:

Typ hláškySyntaxe
Alertalert('Zpráva');
Confirmconfirm('Zpráva');
Promptprompt('Zpráva','Defaultní hodnota textového pole'); nebo prompt('Zpráva');

Vypadají Vaše hlášky jinak?

Pamatujte, že vzhled hlášky je v každém prohlížeči jiný! Proto se Vám mohou zobrazovat hlášky, které vypadají jinak, než je tomu u výše uvedených obrázků (Mozilla Firefox).

Příkladem je hláška typu Alert v prohlížeči Apple Safari:

JavaScript hláška Alert v prohlížeči safari
JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut