Home >> JavaScript Návod >> Funkce

Funkce

V JavaScriptu se funkce využívají velmi často a to zejména, protože mohou ušetřit spoustu času.

Syntaxe funkce

Nejprve zapíšeme příkaz function (ten je povinný), poté jméno funkce (jmenoFunkce), následně závorky a nakonec složené závorky. V obyčejných závorkách se nachází argument, podle něhož se funkce rozdělují na funkce s argumentem a bez argumentu. Ve složených závorkách se nachází definice funkce.

function jmenoFunkce(argument) {definice funkce};

Příklad zápisu funkce:

Zde je jednoduchý příklad funkce:

1)Napíšeme funkci:

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
function zprava() {
alert("Vítej na Klikzone.cz!");
}
-->
</script>

2)Zavoláme funkci:

<input type="button" onclick="zprava()" value="Zobrazit zprávu" >

Výsledek:

Vysvětlení kódu

Píšeme funkci:

  1. Napsali jsme příkaz pro funkci: function.
  2. Funkci jsme pojmenovali "zprava".
  3. Poté jsme napsali obyčejné závorky. V tomto případě zůstali prázdné, protože jsme nazadali argument funkce.
  4. Nakonec jsme napsali složené závorky. Mezi ně jsme definovali funkci (alert("Vítej na Klikzone.cz!");).

Voláme funkci:

  1. Vytvořili jsme tlačítko submit button.
  2. Do tagu tlačítka jsme připsali atribut onclick="zprava()". Tento atribut odkazuje na naši funkci a spustí ji po kliknutí na tlačítko.
JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut