Home >> JavaScript Návod >> Datum a čas

Datum a čas

JavaScript Vám přináší možnost, poměrně jednoduchým způsobem umístit aktuální datum nebo čas na Váš web. Dále je možné vytvořit třeba kalendář nebo nastavit události, které se mají provést v určitý čas. Např. změna pozadí: chceme, aby přes den bylo pozadí světlé a v noci bylo tmavé atd. možností je zkrátka hodně. My si ukážeme ty základní:

Zobrazení aktuálnío data

Chceme-li zobrazit datum, píšeme tento kód:

<script language="javascript" type="text/javascript">
var datum = new Date()
var den = datum.getDate()
var mesic = datum.getMonth()+1
var rok = datum.getFullYear()
document.write("<strong>" + "Dnešní datum: " + den + "/" + mesic + "/" + rok + "</strong>")
</script>

Výsledek

Všimněte si, že jsme u proměnné pro měcíc datum.getMonth() přičetli jedničku, tedy datum.getMonth()+1. A to proto, protože JavaScript zobrazuje měsíce jako čísla od 0 po 11, kde leden je 0 (proto by se například březen zobrazil jako číslo 2).

Zobrazení aktuálního času

Chceme-li zobrazit hodiny, píšeme tento kód:

<script language="javascript" type="text/javascript">
var cas = new Date()
var hodiny = cas.getHours()
var minuty = cas.getMinutes()

if (minuty < 10){
minuty = "0" + minuty
}
document.write("<strong>" + "Aktuální čas: " + hodiny + ":" + minuty + "</strong>")
</script>

Výsledek:

Pro minuty menší jak 10 (0-9), jsme vytvořili podmínku, která před tato číslo přídá nulu. A to proto, protože JavaScript zobrazuje minuty jako čísla od 0 po 59 (čas např: 10:02 by byl zobrazen: 10:2). Čas se zobrazuje ve 24 hodinovém formátu, pokud však chcete formát AM/PM je třeba čas převést:

Zobrazení aktuálního času (formát AM/PM)

<script language="javascript" type="text/javascript">
var cas = new Date()
var hodiny = cas.getHours()
var minuty = cas.getMinutes()

var prevod = " Dopoledne";
if (hodiny >= 12) {
prevod = " Odpoledne";
hodiny = hodiny - 12;
}
if (hodiny == 0) {
hodiny = 12;
}

if (minuty < 10){
minuty = "0" + minuty
}
document.write("<strong>" + hodiny + ":" + minuty + prevod + "</strong>")
</script>

Výsledek:

JavaScript Návod
JavaScript Návod - HOME
Úvod
Jak povolit JavaScript
Syntaxe
JavaScript & HTML
JavaScript Hlášky
Operátory
Proměnné v Javascriptu
Události v JavaScriptu
Funkce
Podmíněné příkazy
JavaScript Přepínače
Příkaz While
Příkaz For
Příkaz Try Catch
Práce s textem
JavaScript Void(0)
Cookie
Datum a čas
JavaScript pole
JavaScript Test
Shrnutí
Užitečné seznamy
Rezervovaná slova
Seznam operátorů
Seznam událostí
Funkce pro čas a datum
JavaScript ukázky
Změna obrázku po najetí myši
Tlačítko pro tisk
Rozjížděcí menu
Pop-up okna
Přesměrování stránky
Aktualizace stránky
Zobrazení aktuálního dne a data
Hodiny
Odkaz pro zavření okna prohlížeče
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut