Home >> C++ návod >> Struktura programu

Struktura programu

Nejlepším způsobem jak se začít učit nějaký programovací jazyk, je psaní nových programů nebo jen upravování již hotových programů. Tak velmi rychle pochopíte jak takový program funguje. A proto se již v této lekci zaměříme na samotné psaní programů. Vytvoříme si zakládní program a ten si naslédně krok po kroku vysvětlíme.

První program

// muj prvni program v C++

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
  cout << "Hello World!";
  return 0;
}

Výsledek:

Hello World!

Jak můžete vidět výsledkem není nic jiného než jednoduché vypsání dvou slov Hello World!. Tento program je tedy opravdu velmi základní, ale pro začátek si vystačíme i s ním. Pojďme si jej nyní tedy podrobněji popsat.

// muj prvni program v C++

Tento řádek ve zdrojovém kódu našeho programu nemá žádnou funkci. Jedná se o tzv.komentář. Možná si kladete otázku k čemu je dobré psát komentáře, když nemají žádný vliv na výslednou podobu programu? Ano, v tomto případě, kdy je zdrojový kód velmi krátký a také přehledný, je zde komentář opravdu k "ničemu". Ovšem ve chvíli kdy píšeme rozsáhlejší projekty je velmi vhodné komentáře psát, protože nám pomáhají neztratit se a ulehčují nám orientaci ve zdrojovém kódu.

Komentář se značí dvěmi lomítky: //. Vše co je napsáno za těmito lomítky je považováno za komentář a ve výsledku se tedy nezobrazí. Jedná se však pouze o jednořádkový komentář. To znamená, že text, který vepíšete na další řádek, již není považován za komentář

#include <iostream>

Programovací jazyk C++ sám o sobě obsahuje minimum funkcí. Většina funkcí se nachází v knihovnách na které se musíme na začátku programového kódu odvolat. To děláme pomocí příkazu #include(z angličtiny: obsahovat, zahrnovat) a názvu knihovny v ostrých závorkách například:<iostream>.

#include <iostream>

Tento příkaz tedy oznamuje překladači, že náš program bude pracovat s funkcemi obsaženými v knihovněiostream.

using namespace std;

Nyní se dostaváme k řádku, který obsahuje příkaz: using namespace std;. To nám značí, že budeme v programu používat funkce patřící do množiny funkcí std. Nejlépe si to vysvětlíme na příkladu:

Pokud bychom tento řádek ve zdrojovém kódu zcela vypustili, vypadal by například příkaz pro vypsání textu takto:

std::cout << "Hello World!" << std::endl;

Pokud však tento řádek použijeme, práce se nám mnohem usnadní:

cout << "Hello World!" << endl;
Poznámka: endl značí konec řádku.

int main ( )

Každý program je složen z jednoho hlavního programu a řady podprogramů. Funkce main () reprezentuje povinnou a zároveň hlavní část programu. Je vymezena složenými závorkami:

  • { - značí začátek funkce
  • } - značí konec funkce

cout << "Hello World!";

Dostáváme se k řádku, který obsahuje jednoduchý příkaz pro vypsání textu na obrazovku pomocí funkcecout. Text který se má vypsat musí být napsán v uvozovkách.

Poznámka: funkce cout je mimo jiné obsažena v knihovně<iostream> a patří do množiny funkcí std.

return 0;

Všimněme si, že funkce main () obsahuje ve svém těle (mezi { a }) příkazreturn 0;. Tento příkaz slouží k ukončení funkce main () a tedy i celého programu. Číslo 0 (nula) za příkazem return znázorňuje bezchybné ukončení programu. Pokud program vrací nenulovou hodnotu, tato hodnota pak reprezentuje kód chyby, která nastala.

Příklad pro procvičení

Napište program, který vypíše osobní informace o nějakém člověku.

Řešení:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Jméno: Petr" << endl;
  cout << "Příjmení: Novák" << endl;
  cout << "Město: Praha" << endl;
  cout << "Ulice: Nová 45" << endl;
  cout << "Datum narození: 6.12.1900" << endl;
  return 0;
}
Nezapomeňte, že každý příkaz musí být ukončen středníkem!
C++ Návod
Úvod do C++
Volba programu
Struktura programu
Proměnné
Konstanty
Operátory
Vstup a výstup
Řídící struktury
Funkce - 1.část
Funkce - 2.část
Pole
Práce s textovými řetězci
Ukazatele - 1.část
Ukazatele - 2.část
Dynamické proměnné
Datové struktury
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut