Home >> HTML návod >> HTML Test

HTML Test

Nyní máte možnost ověřit si, co jste se v tomto návodu naučili. Pro úspěšné složení testu musíte dosáhnout nejméně 70%. Pokud jste si podstivě prošli všechny lekce, neměl by to pro Vás být problém.

1) Co znamená zkratka HTML?

a) Home Tool Markup Language
b) Hyperlinks and Text Markup Language
c) Hyper Text Markup Language

2) Který z těchto tagů je uzavírací?

a) <b>
b) <b/>
c) </b>
d) </b/>

3) Vyberte správný HTML tag pro největší nadpis.

a) <big>
b) <h6>
c) <head>
d) <h1>

4) Vyberte správný HTML tag pro odstavec.

a) <b>
b) <p>
c) <o>

5) Vyberte správný HTML tag pro písmo psané kurzívou.

a) <i>
b) <ii>
c) <italy>
d) <italic>

6) Která z těchto možností má správný tvar pro HTML odkaz?

a) <a>http://www.klikzone.cz</a>
b) <a name="http://www.klikzone.cz">klikzone.cz</a>
c) <a href="http://www.klikzone.cz">klikzone.cz</a>
d) <a url="http://www.klikzone.cz">klikzone.cz</a>

7) Která z těchto možností má správný tvar pro e-mailový odkaz?

a) <a href="mailto:postmaster@klikzone.cz">
b) <mail>postmaster@klikzone.cz</mail>
c) <a href="postmaster@klikzone.cz">

8) Pomocí kterého HTML tagu vytvoříte očíslovaný seznam?

a) <num>
b) <ol>
c) <ul>
d) <list>

9) Která z těchto možností má správný tvar pro vložení obrázku?

a) <image src="image.gif">
b) <img src="image.gif">
c) <img>image.gif</img>
d) <img href="image.gif>

10) Jak vytvoříte vodorovnou čáru?

a) <hr>
b) </hr>
c) <br>

11) Jak se zapisují pomocné HTML komentáře?

a) <-- OBSAH ZAČÍNÁ ZDE -->
b) <!-- OBSAH ZAČÍNÁ ZDE --!>
c) <-- OBSAH ZAČÍNÁ ZDE --!>
d) <!-- OBSAH ZAČÍNÁ ZDE -->

12) Kam se v HTML dokumentu vkládají metadata?

a) do sekce <body>
b) do menu
c) do sekce <head>
d) nikam, metadata se vkládají do externího CSS souboru

13) Jak vytvoříte textové pole?

a) <input type="text"/>
b) <input type="textfield">
c) <textfield>

14) Vyberte možnost pro kterou platí, že všechny tagy patří do tabulky.

a) <html><head><body>
b) <table><tt><tr>
c) <table><td><tr>
d) <table><head><tfoot>

15) Je možné vložit do obrázku odkaz?

a) ano
b) ne
HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut