Home >> HTML návod >> HTML Odkazy

HTML Odkazy

V této lekci se seznámíme s odkazy, známými táké jako hypertextové odkazy. Naučíme se jak vytvořit klasický odkaz, odkaz pomocí kotevního bodu, ale také e-mailový odkaz.

Pro vytvoření odkazu slouží tag <a> ve spojení s atributem href (Hypertext Reference). Hodnotou atributu href je URL nebo-li adresa souboru na který chceme odkazovat.

Příklad:

Navštivte také sekci <a href="http://www.klikzone.cz/javascript/javascript.php">
JavaScript</a>

Výsledek:

Navštivte také sekci Javascript

Atribut target

Pomocí atributu target lze definovat jakým způsobem se má soubor na kerý odkazujeme otevřít. Je-li hodnotou tohoto atributu například _blank, odkazovaný soubor se otevře v novém okně.

Atribut target může obsahovat tyto hodnoty:

hodnota význam
_blankOtevře odkaz v novém okně.
_selfOtevře odkaz v aktuálním okně.
_parentOdkaz se otevře v mateřském rámu. Pouze při použití rámů.
_topOdkaz se otevře v aktuálním rámu.

Příklad:

Navštivte <a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a>

Výsledek:

Navštivte Google

Kotevní body

Odkazovat lze také na místo v aktuálním dokumentu. K tomu slouží tzv. Kotevní body.

Při použití kotevních bodů je nutné vytvořit 2 kódy - jeden pro odkaz (na něj uživatel klikne) a druhý pro kotevní bod (tam bude přenesen).

Na této stránce jsme pro ukázku jeden kotevní bod vytvořili. Zde je návod jak na to:

1. Vytvoříme kotevní bod (místo na stránce kam má být uživatel přenesen). Ten vytvoříme, stejně jako klasický odkaz, pomocí tagu <a>. Ovšem nepoužijeme atribut href, ale atribut name.

<h2>Atribut target<a name="kotevni-bod"></a></h2>

2. vytvoříme odkaz. A to tak, že budeme odkazovat pomocí atributu href na jméno kotevního bodu. Před jméno kotevního bodu se ještě připisuje znak #.

<a href="#kotevni-bod">Atribut target</a>

Výsledek:

Poté co kliknete na odkaz "Atribut target" bude na stránce přeneseni k nadpisu "Atribut target". Pokud se chcete vrátit zpět k odkazu, klikněte na tlačítko "zpět" nebo scrollujte dolů.

E-mailový odkaz

E-mailový odkaz usnadňuje uživatelům komunikaci s tvůrci webových stránek. A to tak, že po kliknutí na tento odkaz, se otevře e-mailový klient s předvyplněnou e-mailovou adresou.

E-mailový odkaz se tvoří opět pomocí tagu <a> a atributu href. Hodnota atributu se zapisuje ve tvaru: mailto:vas_e-mail.

Příklad:

<a href="mailto:webmaster@klikzone.cz">E-mail</a>

Výsledek:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut