Home >> HTML návod >> HTML Obrázky

HTML Obrázky

V této lekci si řekneme něco o obrázcívh v HTML. Naučíme se vkládat obrázky na stránku, zarovnávat obrázek vůči textu a naučíme se také používat obrázek jako odkaz.

Pro vložení obrázku na stránku se používá tag <img> ve spojení s atributem src, jehož hodnotou je URL obrázku - tedy adresa umístění obrázku. Dále se používá atribut alt pro zobrazení alternativního textu v případě, že obrázek nelze zobrazit.

Doporučujeme používat tyto formáty: .gif, .jpg nebo .png.

Příklad:

<img src="http://www.klikzone.cz/obrazky/kruh.gif" alt="Kruh">

Výsledek:

Kruh

Atributy

Seznam atributů pro HTML tag img:

Atribut Popis Hodnoty
height Definuje výšku obrázku px
%
width Definuje šířku obrázku px
%
src Definuje URL obrázku, který se má zobrazit URL
align Definuje zarovnání obrázku left
right
top
middle
bottom
alt Alternativní popisek, který se zobrazí, pokud nelze obrázek zobrazit text
border Definuje rámeček obrázku px
vspace Velikost odsazení obrázku shora a zdola px
hspace Velikost odsazení obrázku zleva a zprava px
usemap Definuje, která mapa se má použít pro obrázek #jmeno_mapy
style Inline CSS styl CSS vlastnosti
id Identifikace pomocí CSS id název id
class Identifikace pomocí CSS třídy název třídy

Zarovnání obrázku

Pomocí atributu align lze definovat zarovnání obrázku. Obrázek bude zarovnán vůči textu - bude tedy obtékán.

Příklad:

<img src="http://www.klikzone.cz/obrazky/kruh.gif" alt="Kruh" align="right">

Výsledek:

Kruh

Obrázek jako odkaz

Obrázky se také velmi často používají také jako odkazy. Vytvoří se velmi snadno pomocí klasického odkazu:

<a href="http://www.klikzone.cz"><img src="http://www.klikzone.cz/obrazky/kruh.gif" alt="Kruh"></a>

Výsledek:

Odstranění rámečku

Pokud nechceme,aby se při použití odkazu, zobrazil okolo obrázku rámeček, můžeme jej jednoduše odstranit pomocí atributu border="0".

Příklad:

<a href="http://www.klikzone.cz"> <img src="http://www.klikzone.cz/obrazky/kruh.gif" alt="Kruh" border="0" > </a>

Výsledek:

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut