Home >> HTML návod >> HTML Atributy

HTML Atributy

HTML tagy mohou obsahovat jeden nebo více atributů. Atributy poskytují prohlížeči informace o tom, jak by se měl element zobrazit nebo chovat. Skládají se z názvu a hodnoty vzájemně oddělené rovnítkem (=). Hodnota atributu se udává v uvozovkách.

Podívejte se na tento příklad:

<body bgcolor="red">

S tagem <body> jsme se setkali již v předchozích lekcích, ale tentokrát si můžeme všimnout, že bylo tagu něco přídáno - atribut. Tento konkrétní atribut: bgcolor="red", udává prohlížeči informaci o tom, že pozadí stránky má být červené.

Šířka a výška

Dalšími velmi často používaným atributy jsou width (šířka) a height (výška).

Příklad:

<hr width="50%">

Výsledek:


Zarovnání

V HTML lze elementy zarovnat vlevo, vpravo a na střed:

<h3 align="right">Zarovnáno vpravo</h3>
<h3 align="center">Zarovnáno na střed</h3>
<h3 align="left">Zarovnáno vlevo</h3>

Výsledek:

Zarovnáno vpravo

Zarovnáno na střed

Zarovnáno vlevo

V HTML existuje spousta atributů, zde je výběr několika nejpoužívanějších:

AtributÚčelMožné hodnoty
widthDefinuje šířku(Číselná nebo % hodnota)
heightDefinuje výšku(Číselná nebo % hodnota)
alignDefinuje zarovnánívlevo, vpravo nebo na střed
stylePoužívá se při kaskádových stylech (CSS)CSS vlastnosti

Atributy samozřejmě nejsou povinné. Spousta HTML tagů ma své výchozí hodnoty některých atributů. Například odstavec <p>: pokud neurčíme zarovnání, bude vždy zarovnán vlevo.

HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut