Home >> HTML návod >> HTML & JAVASCRIPT

HTML & JAVASCRIPT

Script je malý vestavěný program, který může přidat na interaktivitě Vašeho webu. Script může například vyvolat pop-up varovnou zprávu a nebo pomocí JavaScriptu můžete použít vysouvací menu. (příkladem je naše menu)

Vzhledem k tomu, že HTML nemá scriptovací schopnosti, musíte použít tag <script> pro vytvoření scriptu využívající scriptovací jazyk.

Párový tag <script> říká prohlížeči, že má mezi těmito tagy předpokládat script. Scriptovací jazyk specifikujete pomocí atributu type, pro JAVASCRIPT zadáte hodnotu tohoto atributu: text/javascript.

Vložení scriptu

Můžete určit, zda se script spustí automaticky (jakmile se stránka načte), nebo poté co uživatel něco udělá (klikne na odkaz).

Příklad JavaScriptu:

<script type="text/javascript">
alert("Toto je JavaScript!")
</script>

Umístěním tohoto kódu do hlavičky dokumentu, se po načtení stránky objeví zpráva: Toto je JavaScript!.

Spouštěcí script

V mnoha případech budete chtít, aby se script nespouštěl automaticky. Můžete nastavit spuštění scriptu až poté co uživatel provede nějakou akci (například přejede myší přes odkaz)

Tyto akce se nazývají intrinsic events (events krátce). Existuje 18 předdefinovaných akcí, které mohou spustit script. Pomocí atributu v HTML tagu určíte, která událost má spustit script.

Příklad:

Chcete aby se zobrazila zpráva ve stavovém řádku Vašeho prohlížeče. Pro tuto akci použijete atribut onmouseover.

HTML kód:

Navštivte <a href="http://www.klikzone.cz/HTML-navod/HTML-a-JAVASCRIPT.php" onMouseover="window.status='Naučte se používat JavaScript'; return true">Klikzone.cz</a>

Výsledek:

Navštivte Klikzone.cz

Stavový řádek nepodporují všechny prohlížeče. Pokud nezaznamenáte ve Vašem stavovém řádku změnu, váš prohlížeč nepodporuje tento druh JavaScriptu.

Výsledek by měl vypadat takto:

script-nahled.gif

Externí script

Vaše scripty můžete také vepsat do externího souboru a v HTML dokumentu na něj odkázat. Toto je užitečné u scriptů, který máte vložen na více stránkách. Vemte si například naše menu, které je téměř na každé stránce tohoto webu. Pokud budeme chtít třeba přidat odkaz, nemusíme tuto akci provádět pro každou stránku, ale pouze jednou v externím souboru. Výsledek se projeví na každé stránce, protože na každé je odkaz na tento script.

Zde je ukázka toho jak by měl vypadat odkaz na externí script:

<script type="text/javascript" src="externni-script.js"></script>

POZOR!!! Externí soubor musí být uložen jako soubor JavaScript, musí mít tedy koncovku .js, jinak se nejedná o JavaScript!!!

Skrytí scriptu pro starší prohlížeče

Téměř všechny novější prohlížeče podporují JavaScript, ale některé strarší ne. Zde je uveden příklad jak skrýt script pro starší prohlížeče.

Příklad:

<script type="text/javascript">
<!--
alert("Toto je JavaScript!")
-->
</script>

Alternativní informace pro starší prohlížeče

Můžete také poskytovat alternativní informace pro uživatele, jejichž prohlížeče nepodporují scripty (a pro uživatele, kteří mají zakázané skripty). To uděláte pomocí tagu <noscript>.

Příklad:

<script type="text/javascript">
<!--
alert("Toto je JavaScript!")
-->
</script>

<noscript>
K zobrazení této stránky musíte mít povolen JavaScript!!!
</noscript>

Nastavení výchozího scriptovacího jazyku

Můžete nastavit výchozí scriptovací jazyk pro všechny tagy script. To vám ušetří čas pokud máte na Vaší stránce například pouze JavaScripty, nemusíte u každého scriptu specifikovat, že se jedná o JavaScript.

HTML kód umístěný v hlavčce dokumentu:

<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/JavaScript" >
HTML Návod
HTML Návod - HOME
Úvod
Začínáme
HTML Tagy
HTML Formátování textu
HTML Atributy
HTML Barvy
HTML Odkazy
HTML Obrázky
HTML Metadata
HTML Komentáře
HTML Formuláře
HTML Tabulky
Psaní HTML značek
HTML & CSS
HTML & JAVASCRIPT
HTML Webové šablony
HTML Test
Shrnutí
Užitečné seznamy a nástroje
Kompletní seznam HTML tagů
Kódy HTML značek
Pojmenované barvy v HTML
Generátor hexadecimálního kódu barev
HTML ukázky
Hudba na web
©2008 - 2011 Klikzone.cz
Ráj aut - inzerce nových i ojetých aut